Ricot Dupuy, Owner of Radio Soleil Deslande Rincher Owner of Universal Bookstore Granbwa and his wife at their stand on Flatbush
Istwa Nan Je Yo – A Lakou Nou Project

Herold Dasque aka Ro Ro Das provides an abridged history of Haitian businesses in Flatbush/East Flatbush.

Follow Us
Statement of Purpose

Istwa Nan Je Yo.

Alo mwen fè yon pwojè pou Haiti Cultural Exchange a sou istwa biznis ayisyen an nan East Flatbush. Mwen pral anrejistre istwa ou a ak videyo ak foto.

Menu