HAUP Brooklyn – Herold Dasque
Follow Us
Statement of Purpose

Istwa Nan Je Yo.

Alo mwen fè yon pwojè pou Haiti Cultural Exchange a sou istwa biznis ayisyen an nan East Flatbush. Mwen pral anrejistre istwa ou a ak videyo ak foto.

Menu